Naše motto:

Informace a poučky najdete na Googlu.
Praktické znalosti a dovednosti u nás

Na tomto webu jste správně, jestliže

 • hledáte odborné nebo jazykové kurzy,
 • chcete zavést rozvojovou strategii pro zaměstnance,
 • rádi byste získali dotaci na vzdělávání zaměstnanců,
 • potřebujete zajistit překlad či tlumočení.

Odborné vzdělávání

 • diagnostika rozvojových potřeb
 • měření vstupních úrovní kompetencí
 • návrh rozvojového programu
 • realizace školení
 • implementace výsledků rozvoje do praxe/provozu
 • zajištění zpětné vazby efektivity rozvoje pro management

Jazykové kurzy

 • firemní
 • pomaturitní
 • individuální
 • jazykový audit
 • mezinárodní zkoušky LanguageCert

Dotace na vzdělávání

 • vytipování vhodného dotačního zdroje
 • prověření oprávněnosti
 • příprava a tvorba žádosti o dotaci
 • příprava a realizace rozvojových aktivit
 • administrace projektu a řízení projektové dokumentace
 • příprava na budoucí kontroly

Překlady a tlumočení

 • překladatel odborníkem na daný obor
 • zakázky velkého rozsahu
 • soudní překlady
 • dlouhodobé tlumočení ve výrobě

CO JE NOVÉHO

Aktuálně z Parole

Více o rozvoji finanční gramotnosti zaměstnanců naleznete na této stránce.