Jak vám můžeme pomoci rozvíjet zaměstnance?

 1. Spolu s vámi stanovíme požadované kompetence vysokého výkonu.
 2. Zmapujeme aktuální stav kompetencí zaměstnanců.
 3. Vybereme nebo navrhneme vzdělávací program vedoucí od aktuálního k požadovanému stavu.
 4. Pomůžeme „vtáhnout“ do přípravy příslušné zaměstnance a jejich nadřízené.
 5. Jednorázově, vícefázově nebo cyklicky rozvineme kompetence zaměstnanců.
 6. Znovu zmapujeme aktuální stav kompetencí.
 7. Doporučíme a případně i implementujeme mechanizmus trvalého ověřování stavu kompetencí a dalšího rozvoje.

Jestliže jste kroky 1-4 uskutečnili, můžeme se samozřejmě pustit rovnou do rozvoje.

V kterých oblastech vám s rozvojem můžeme pomoci?

 • Komunikační techniky
 • Prezentační dovednosti
 • Management a jeho nástroje
 • Emoční a sociální inteligence
 • Motivace a její techniky
 • Firemní kultura
 • Time a Stress management
 • Vedení porad
 • Týmová práce a řešení konfliktů
 • Leadership a vedení týmu
 • Jak úspěšně jednat s lidmi
 • Koučink
 • a další okruhy
 • Lean production
 • TPS, Kaizen, Kanban, 5S
 • Pull system, Continuous flow
 • VSM, SMED, QCO, TPM
 • TWI-JI
 • Error Proofing, Poka Yoke
 • Production planning
 • Scrap reduction management
 • Productivity improvement
 • Six Sigma – základy
 • Method time measurement
 • Shopfloor management cycle
 • a další okruhy
 • Pojmy řízení jakosti
 • Kontrolor kvality
 • Interní auditor kvality
 • SPC, MSA, Control Plan
 • 3D/8D report, QC 7
 • FMEA, PPAP, APQP
 • TQM
 • a další okruhy
 • Logistika obecně
 • Material Management
 • Warehouse Management
 • Strategické řízení nákupu
 • Výběr a hodnocení dodavatelů
 • Balení a přeprava výrobků
 • ADR (přeprava nebezp.zboží)
 • ADR (přeprava nebezp.zboží)
 • INCOTERMS, INTRASTAT
 • a další okruhy
 • Vyjednávání a argumentace
 • Psychologie prodeje
 • Marketing a obchod
 • Obchodní a živnost. právo
 • Profesionální asistentka
 • Psaní na PC všemi deseti
 • Vymáhání pohledávek
 • a další okruhy
 • Finance pro nefinanční manažery a ekon. pojmy
 • Finanční gramotnost
 • Základy podnikání
 • Základní makroekon. pojmy
 • Veřejné finance
 • Finanční systém a trhy
 • Podnikový controlling
 • Základy účetnictví
 • Podvojné účetnictví (na PC)
 • Skladové hospodářství
 • Odbyt a fakturace
 • Mzdové účetnictví
 • Základy finančního práva
 • Bankovní právo, bankovnictví
 • a další okruhy
 • Základy personální práce
 • Řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • Produktivita a její hodnocení
 • Procesní řízení v oblasti HR
 • Tvorba vnitřních předpisů
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Efektivní výběr pracovníků
 • Career/Talent Management
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Pracovní právo pro manažery
 • Zajištění BOZP a legislativa
 • Mzdová agenda
 • a další okruhy
 • Řízení procesů a změn
 • Řízení projektů
 • Krizový management
 • Systém mngtu jakosti (ISO)
 • Systém mngtu BOZP (HMS)
 • Systém mngtu ŽP (EMS)
 • BOZP a PO
 • Řízení a prevence rizik
 • Interní auditor systému
 • Vybrané moduly systémů ISO IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 či VDA
 • Nebezpečné chemické látky a přípravky
 • HACCP, GMP
 • a další okruhy
 • PLC a jeho využití
 • Hydraulika
 • Pneumatika
 • Vibradiagnostika
 • Zdvihací zařízení vč. jejich oprav, revizí a zkoušek
 • a další okruhy
 • Základy používání PC
 • Moduly ECDL M1-M7
 • MS Excel
 • MS Word
 • MS Power point
 • MS Ostatní aplikace
 • Grafika obecně
 • Správa sítí a infrastruktury
 • Operační systémy
 • Vývoj aplikací
 • Business Intelligence
 • Teorie sítí a TCP/IP
 • Bezdrátové sítě
 • Admin. databázového serveru
 • Exchange server
 • Síťové prvky CISCO
 • Úpravy webových stránek
 • Administrace E-shopu
 • Bezpečnost IT
 • Autodesk AutoCAD a Inventor
 • a další okruhy
 • MATLAB (všechny úrovně)
 • PowerShell (základní, pokroč.)
 • C#.NET (základní, pokroč.)
 • C++ (základní, pokroč.)
 • ASP.NET (základní, pokroč.)
 • Různé technologie platformy .NET (.NET Core, UWP, Xamarin, Team Foundation server, testování)
 • a další okruhy

Dotace

Možnosti získání dotace na firemní vzdělávání.
https://www.parole.cz/dotace/