Vzdělávací Agentura Parole

Odborné kurzy

Odborná školení

Při odborných kurzech cílíme na realizaci změny zadané objednatelem. Nejde o absolvování školení, ale o získání konkrétních nových dovedností.

Postup:

 1. důkladná vstupní diagnostika
 2. stanovení požadované změny (tedy cílů školení)
 3. adaptace školících materiálů ke schválení objednatelem
 4. projektové řízení vzdělávací akce
 5. precizní vyhodnocení efektu školení, poskytnutí zpětné vazby objednateli

Lektoři jsou odborníci v daných oborech, čímž zajišťujeme aktuálnost a relevanci obsahu školení.

 

 

 

Oblasti vzdělávání firemních kurzů

Management

 •   Osobnost manažera
 •   Firemní kultura
 •   Moderní principy sebeřízení, Self-management
 •   Time management
 •   Stress management
 •   Řešení konfliktů
 •   Vedení porad
 •   Týmová práce
 •   Vedení pracovního týmu
 •   Leadership
 •   Argumentace a vyjednávání
 •   Rozhodování (decision making)
 •   Jak úspěšně jednat s lidmi
 •   Motivace
 •   Hodnotící a motivující zpětná vazba
 •   Manažer. dovednosti mistrů

Kvalita

 •   Pojmy řízení jakosti
 •   Kontrolor kvality
 •   Interní auditor kvality
 •   ISO 9001
 •   ISO TS 16949
 •   QS 9000
 •   SPC-statistické metody
 •   MSA- použití stat. metod pro měření, metrologie
 •   FMEA
 •   PPAP
 •   APQP
 •   VDA 6.1, 6.3
 •   AQAP-řízení dodávek pro dodavatele NATO
 •   TQM
 •   Management metrologie
 •   Management kvality svařování dle ISO 1090, ČSN ISO 3834-2
 •   Způsobilost laboratoří a zkušeben (ISO 17025)
 •   Způsobilost osob a jejich certifikace (ISO 17024)
 •   Zkušební metody ve sklářství

Výroba

 •   Moderní metody řízení výroby
 •   Lean production - všeobecný přehled
 •   TPS - všeobecný přehled
 •   Kaizen
 •   Kanban
 •   Pull systém
 •   VSM - Value stream mapping
 •   SMED - Single minute exchange die
 •   QCO - Quick change over
 •   TPM
 •   5S
 •   Standardised work
 •   Error Proofing / Poka Yoke
 •   Continuous flow
 •   3D/8D report
 •   WIP reduction
 •   Material Flow - raw material line feeding
 •   Production planning
 •   Scrap reduction management
 •   Productivity improvement
 •   Six Sigma - Green Belt
 •   Six Sigma - Yellow Belt
 •   MTM (Method time measurement)
 •   Normování práce
 •   Shopfloor management cycle

Logistika

 •   Logistika
 •   Projektování v logistice
 •   Material Management
 •   Warehouse Management
 •   Nákup, strategické řízení nákupu

Obchod

 •   Profesionální asistentka
 •   Vyjednávání v obchodě
 •   Vyjednávání a argumentace pro nákupčí
 •   Psychologie prodeje
 •   Marketing a obchod
 •   Obchodní právo

Finance

 •   Finance pro nefinanční manažery
 •   Finanční gramotnost
 •   Sestavení podnikatelského plánu
 •   Balanced Scorecard
 •   Oceňování podniku
 •   Podnikový controlling
 •   Ekonomické pojmy
 •   Podniková ekonomie
 •   Základy účetnictví
 •   Podvojné účetnictví
 •   Účetnictví na PC
 •   Veřejné finance
 •   Základy finančního práva
 •   Bankovní právo, bankovnictví
 •   Živnostenské právo a podnikání
 •   Základy podnikání
 •   Základní makroekonomické pojmy
 •   Skladové hospodářství
 •   Odbyt a fakturace
 •   Mzdové účetnictví
 •   Telefonické vymáhání pohledávek
 •   Finanční systém a trhy

IT

 •   Základy používání PC
 •   Microsoft Office
 •   Operační systémy
 •   Moduly ECDL M1-M12
 •   Správa sítí a infrastruktury
 •   Vývoj aplikací
 •   Business Intelligence
 •   Bezpečnost

Personalistika

 •   Personalistika - personální agenda
 •   Řízení a rozvoj lidských zdrojů
 •   Organizační rozvoj a organizační systémy
 •   Produktivita lidí a organizací
 •   Procesní řízení v oblasti lidských zdrojů
 •   Tvorba vnitřních předpisů
 •   Hodnocení zaměstnanců
 •   Efektivní výběr nových pracovníků
 •   Career/Talent Management
 •   Outplacement
 •   Vzdělávání zaměstnanců
 •   Pracovní právo pro manažery
 •   Základy personální práce pro vedoucí pracovníky
 •   Alternativní techniky personálního auditu
 •   Zajištění BOZP v souladu s legislativou
 •   Koučink
 •   Moderní metody práce ve firmách

Psychologie

 •   Sebepoznání
 •   Emoční inteligence
 •   Pravidla úspěchu
 •   Motivace k novým příležitostem
 •   Sociální inteligence
 •   Teorie osobnosti
 •   Psychoterapie
 •   Jak se efektivně učit
 •   Sladění osobního a pracovního života

Systémy řízení

 •   Systémy managementu jakosti, bezpečnosti a ŽP
 •   EMS ISO 14001
 •   OHSAS ISO 18001
 •   Nebezpečné chemické látky a přípravky

Projekty, procesy

 •   Řízení procesů
 •   Řízení projektů
 •   Řízení změn
 •   Krizový management

Komunikace

 •   Asertivní komunikace
 •   Interní komunikace
 •   Komunikace po telefonu
 •   Písemná komunikace
 •   Efektivní komunikace ve výrobě
 •   Umění rozhovoru
 •   Rétorika
 •   Non-verbální komunikace
 •   Řeč těla
 •   Námitky a jejich řešení
 •   Prezentační dovednosti

Další

 •   Mimosoudní vyjednávání
 •   Fyziognomie
 

Kontaktujte nás

Telefon:
840111249

Můžete se s námi spojit v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

 
IČO
27285359
 
E-mail pro kurzy a dotace:
E-mail pro překlady:
kurzy@parole.cz
preklady@parole.cz
 
Kancelář Praha:
Agentura Parole s.r.o.
Thámova 221/7
186 00 Praha 8 - Karlín
Kancelář Chomutov:
Agentura Parole s.r.o.
Jakoubka ze Stříbra 140
430 01 Chomutov

Napiště nám zcela nezávazně, s čím bychom Vám mohli pomoci