Individuální studium

 • sami si zvolíte časy, dny a frekvenci lekcí
 • při výuce prakticky neexistuje promarněný čas
 • lektor přizpůsobí výuku vaší současné úrovni, osobnosti a potřebám
 • neděláte nic zbytečně dvakrát, ale nic nepřeskočíte
 • rozvíjíte jazykové schopnosti v oblastech pro vás důležitých
 • ušetříte tím, že za nejkratší dobu lze dosáhnout největších výsledků
 • lektor za vámi přijde až domů, nebo můžete studovat v našich plně vybavených učebnách (konkrétní nabídku vám sdělí naše kancelář, kontaktujte nás viz níže)
 • čeští lektoři i rodilí mluvčí
 • začít můžete kdykoliv
 • kromě individuální a skupinové výuky lze uspořádat kurz ve dvojici (lektor + 2 účastníci)

Skupinové studium

Příjemné a efektivní metody výuky

 • Přátelské prostředí, malé skupiny (max. 12 účastníků)
 • Rozřazovací test zdarma
 • 4 úrovně pokročilosti (výstupní úrovně dle SERR A1, A2, B1, B2)
 • Osvědčené motivující metody
 • Kvalifikovaní, zkušení a přívětiví čeští i zahraniční lektoři
 • Výuka 2x týdně

Důraz na praktickou využitelnost

 • Příprava pro práci a pracovní pohovory
 • Moderní učebnice
 • Důraz na praktické používání jazyka

Možnost doplňkové domácí internetové výuky

 • Přístup do e-learningového on-line systému

Možnost závěrečné mezinárodní zkoušky přímo v učebně

 • Kurz zakončen mezinárodní zkouškou (volitelně)
 • Možnost složení mezinárodní zkoušky LanguageCert přímo ve vaší učebně!

Dotace

Jazykový kurz je možné realizovat i jako firemní – v místě a časech podle vašich potřeb. Jeho obsah lze specificky zaměřit. Využít můžete i případné dotace z EU na vzdělávání zaměstnanců.