Vzdělávací Agentura Parole

Jazykový audit

Charakteristika auditu

  • Stanovení skutečných jazykových kompetencí, verbálních i písemných
  • Zaměření se na konkrétní jazykové oblasti dle požadavku
  • Identifikace specifických jazykových oblastí, v nichž je zapotřebí se orientovat

 

Výstupy auditu

  • Stanovení skutečných jazykových kompetencí, verbálních i písemných
  • Identifikace specifických jazykových oblastí, vnichž je zapotřebí se orientovat
  • Navržení směru dalšího jazykového rzvoje
  • Navržení studijní plánu
  • Sestavení sylabu pro intezivní krátkodobý kurz k eliminaci konkrétních slabin
  • Zajištění vlastní jazykové výuky

 

 

Kontaktujte nás

Telefon:
840111249

Můžete se s námi spojit v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

 
IČO
27285359
 
E-mail pro kurzy a dotace:
E-mail pro překlady:
kurzy@parole.cz
preklady@parole.cz
 
Kancelář Praha:
Agentura Parole s.r.o.
Thámova 221/7
186 00 Praha 8 - Karlín
Kancelář Chomutov:
Agentura Parole s.r.o.
Jakoubka ze Stříbra 140
430 01 Chomutov

Poptávka na kurz