K čemu audit slouží

Potřebujete-li velmi přesně stanovit jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-C2), můžete buď vykonat standardizovanou mezinárodní zkoušku, nebo absolvovat nezávislý jazykový audit.

Ten využívá stejné testovací metody jako mezinárodní zkoušky, ovšem trvá kratší dobu a jeho výstupem je stanovení jazykové úrovně, nikoliv udělení mezinárodního certifikátu. Dále je možné audit rozšířit o část, která přesně stanoví vzdělávací cíle. Tento výstup pak slouží lektorům.

Jak audit probíhá

Audit měří úroveň ve čtyřech dovednostech: čtení, mluvení, poslech, psaní.

Audit netestuje, ale měří. Z toho plyne, že audit není možné neudělat, nezvládnout. Audit pouze určí Vaši úroveň v uvedených dovednostech.

Součástí tohoto měření bude též Váš vlastní názor na úrovně v uvedených dovednostech (sebehodnotící dotazník).

souborný test 0-30 minut podle Vaší úrovně
poslech 5 minut
čtení 5-15 minut podle Vaší úrovně
psaní 5-15 minut podle Vaší úrovně
mluvení 1-10 minut podle Vaší úrovně
sebehodnotící dotazník 10 minut
dotazník typu studenta 10 minut (volitelné)
stanovení cílů 10 minut (volitelné)

Dvě formy auditu

Audit lze provést na místě za přítomnosti jazykového auditora, nebo online v prostředí Moodle.

Cena

Od 890 Kč na účastníka (bez DPH). K provedení auditu pro 10 osob je zapotřebí přibližně 60 minut času.  Kromě případných nákladů na dojezd metodiků nejsou s auditem spojeny žádné další výdaje.