Co dělá jazykovou školu nejlepší? (video <2 minuty)

Pro své firemní jazykové kurzy máte od jazykové školy právo žádat tyto procesy:

  • nezávislý certifikát kvality,
  • komplexní vstupní a výstupní jazykový audit,
  • audit kvality dodávaných služeb.

V úvodním videu ukazujeme, jak tyto tři procesy vypadají v naší společnosti.

Které jazyky umíme vaše zaměstnance naučit?

Co je třeba pro efektivní jazykový kurz?

Jak budeme postupovat při přípravě vašich kurzů?

1. Spolu s vámi stanovíme požadované jazykové kompetence pro výkon jednotlivých profesí, případně pro soukromé využívání jazyka.

2. Přesně změříme úrovně zaměstnanců ve všech čtyřech dovednostech (číst, psát, mluvit, poslouchat), a to pomocí nástroje Jazykový audit.

3. Vytvoříme vzdělávací plány pro každou skupinu nebo jednotlivce, které vám dáme ke schválení.

4. Proškolíme tým vybraných lektorů na specifika vašeho podniku a dohodnuté vzdělávací cíle.

5. Zajistíme přihlašování zaměstnanců a zahájíme výuku.

6. Po zahájení výuky s každým účastníkem ověříme nastavené cíle.

7. Pokrok obdržíte v dohodnuté periodě srozumitelnou formou deskriptorů (co umím), % vyjádřením splněním vzdělávacích cílů a spolehlivým označením úrovně dle SERR (A0-C2).

8. Své firemní jazykové kurzy, tedy jejich podrobné přehledy a statistiky, můžete sledovat v reálném čase v informačním systému.

Informační systém

Průběh firemních jazykových kurzů můžete v reálném čase sledovat v informačním systému. Snadno se tak dostanete mj. k těmto informacím:

  • docházka zaměstnanců do kurzů,
  • výsledky testů,
  • termíny a důvody rušení lekcí i jejich náhrady,
  • náklady za jednotlivá střediska.

Veškerá data si snad exportujete do přehledných výkazů a v případě potřeby i ve formátu MS Excel pro další zpracování.

Informační systém - přístup pro zákazníky

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci s analýzou a návrhem vzdělávacího řešení, v případě možností též s financování z evropských dotací.

Cena?

Abychom správně stanovili cenu pro vaše firemní jazykové kurzy, musíme vzít v potaz následující parametry.