Proškolit a ušetřit – Školení za dotace – POVEZ II

Co můžete školit

 • odborná školení
 • měkké dovednosti
 • cizí jazyky
 • IT a ekonomické oblasti

Koho můžete školit

 • současní nebo potenciální zaměstnanci

Do kdy můžete o dotaci žádat

 • Do 31.12.2023, nebo než se vyčerpá alokace, z níž zbývá cca 500 mil. Kč. ÚP hradí 100 % mzdových náhrad a 85 % nákladů na vzdělávání.

Podmínky pro získání dotace

 • provozovna musí být mimo Prahu
 • bezdlužnost vůči státu potvrzená od FÚ, zdrav. pojišťovny a OSSZ
 • každý účastník musí v součtu absolvovat min. 40 hodin školení

Pomoc s administrací

 • Nabízíme pomoc s přípravou žádosti, realizací školení, přípravou vyúčtování a archivací pro případné následné kontroly.

Končící program POVEZ II bude nahrazen programem KVAZAM (kvalifikovaní zaměstnanci). Jeho spuštění očekáváme na jaro 2024. Parametricky se bude pravděpodobně podobat výzvě POVEZ II s tím rozdílem, že nebude možno školit IT dovednosti (pro ty bude samostatná výzva DIGI). Více informací budeme průběžně zveřejňovat na této stránce, jakmile MPSV text výzvy zveřejní.

Proč školit za prostředky z POVEZ II

Jednoduchý proces

 • žádost se podává online
 • schválená je do 30 dnů
 • po jednoduchém vyúčtování ÚP proplatí dotaci do 30 dnů

Pomoc s administrací

 • společně s vámi připravíme žádost
 • poskytneme profesionální školitele na více než 200 oblastí rozvoje
 • ohlídáme průběh projektu až do fáze archivace