Proškolit a ušetřit – Školení za dotave – POVEZ II

Co můžete školit

 • odborná školení
 • měkké dovednosti
 • cizí jazyky
 • IT a ekonomické oblasti

Koho můžete školit

 • současní nebo potenciální zaměstnanci

Do kdy můžete o dotaci žádat

 • Do 31.12.2023, nebo než se vyčerpá alokace, z níž zbývá cca 500 mil. Kč. ÚP hradí 100 % mzdových náhrad a 85 % nákladů na vzdělávání.

Podmínky pro získání dotace

 • provozovna musí být mimo Prahu
 • bezdlužnost vůči státu potvrzená od FÚ, zdrav. pojišťovny a OSSZ
 • každý účastník musí v součtu absolvovat min. 40 hodin školení

Pomoc s administrací

 • Nabízíme pomoc s přípravou žádosti, realizací školení, přípravou vyúčtování a archivací pro případné následné kontroly.

Proč školit za prostředky z POVEZ II

Jednoduchý proces

 • žádost se podává online
 • schválená je do 30 dnů
 • po jednoduchém vyúčtování ÚP proplatí dotaci do 30 dnů

Pomoc s administrací

 • společně s vámi připravíme žádost
 • poskytneme profesionální školitele na více než 200 oblastí rozvoje
 • ohlídáme průběh projektu až do fáze archivace