Mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert
(IESOL/ISESOL)

Zkouška přímo ve vašem městě

Zkoušku můžete složit v těchto našich provozovnách:

 • Chomutov, Jakoubka ze Stříbra 140
 • Praha, Thámova 221/7

Zkouška v pohodlí domova

Dnes lze všechno zvládnout online, i mezinárodní jazykovou zkoušku. Zkoušky nyní můžete skládat prakticky kdekoliv, kde je k dispozici počítač s webkamerou a internetovým připojením. Více informací ZDE.

Zkoušky z obecné angličtiny

 • International ESOL (lESOL) – písemná zkouška nebo zkouška prováděná na počítači
 • International Spoken ESOL (ISESOL) – ústní zkouška
 • V 6 úrovních dle společného evropské referenčního rámce (od A1 až po C2)
 • Opravu a hodnocení zajišťuje centrála LanguageCert a její zkušení metodici.
 • Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek.

Využití zkoušek

 • Vhodné pro uchazeče o vysokoškolské studium, ať už v tuzemsku nebo zahraničí
 • Vhodné pro současné i budoucí zaměstnance institucí státní správy, českých i mezinárodních společností
 • Komukoliv, kdo chce prokázat znalost anglického jazyka
 • Jsou mezinárodně uznávané institucemi vyššího a univerzitního vzdělávání, profesními organizacemi, zaměstnavateli a vládami zemí z celého světa

Certifikáty

 • Výsledek je hodnocen ve třech kategoriích – poslech, čtení, psaní
 • Kandidáti mohou uspět s hodnocením Uspěl s vyznamenáním (High Pass) nebo Uspěl (Pass), kdy pro vyšší hodnocení je potřeba naplno uspět ve všech oblastech
 • Výsledky jsou k dispozici do 3 pracovních dní u zkoušky s dohledem, do 5 pracovních dní u zkoušky prováděné na počítači a do 10 pracovních dní u klasické zkoušky, certifikát obdrží každý účastník ke stažení na svůj email, případně i tištěný do 5 pracovních dní po obdržení výsledku zkoušky.

Ceník jazykových zkoušek

Úrovně dle SERR International ESOL [Kč] International SESOL [Kč] Celkem [Kč]
A1 – Preliminary 1799 1799 3499
A2 – Access 1799 1799 3499
B1 – Achiever 1799 1799 3499
B2 – Communicator 2 199 2 199 4 299
C1 – Expert 2 299 2 299 4 499
C2 – Mastery 2 399 2 399 4 699

Termíny a materiály
(platné pro rok 2022)

Město International ESOL (písemná) International SESOL (ústní)
Chomutov 17.6. nebo dle dohody 17.6. nebo dle dohody

Minimální počet kandidátů pro zkoušku International ESOL (písemná zkouška) jsou 3 osoby. Spoken ESOL (ústní zkouška) pořádáme i pro jednoho kandidáta. Obě zkoušky vždy probíhají v jeden den. Informace o přesném čase a místě konání se kandidáti dozví nejpozději 1 týden po uzavření přihlášek a to prostřednictvím e-mailu. Součástí přihlášky je uhrazení poplatku za zkoušku.

Snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Ke stažení

Uznávání zkoušek
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT.

Vzorové testy
Přehled vzorových testů písemné i ústní části a to pro všechny úrodně, tedy od A1 až po C2. Lze si je vyzkoušet a následně i vyhodnotit. Klikněte na požadovanou úroveň a vyberte Official practice material.

Aktuální leták
Současný informační leták LanguageCert obsahující detailní informace o mezinárodních jazykových zkouškách a všeho, co k tomu patří.

Dotazník spokojenosti
Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s průběhem své zkoušky.

Přihláška
Stáhněte si přihlášku a pošlete nám ji buď poštou, nebo naskenovanou jako přílohu emailu na adresu kurzy@parole.cz. Přihlášením ke zkoušce poskytuje uchazeč akreditovanému centru souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uchazečů akreditované centrum využívá pro účely evidence a statistického vyhodnocování. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou údajů poskytnutých organizátorovi zkoušek LanguageCert za účelem registrace ke zkoušce.