Mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert
(IESOL/ISESOL)

Zkouška přímo ve vašem městě

Zkoušku můžete složit v těchto našich provozovnách:

  • Chomutov, Jakoubka ze Stříbra 140
  • Praha, Thámova 221/7

Zkouška v pohodlí domova

Dnes lze všechno zvládnout online, i mezinárodní jazykovou zkoušku. Zkoušky nyní můžete skládat prakticky kdekoliv, kde je k dispozici počítač s webkamerou a internetovým připojením. Více informací ZDE.

Zkoušky z obecné angličtiny

  • International ESOL (lESOL) – písemná zkouška nebo zkouška prováděná na počítači
  • International Spoken ESOL (ISESOL) – ústní zkouška
  • V 6 úrovních dle společného evropské referenčního rámce (od A1 až po C2)
  • Opravu a hodnocení zajišťuje centrála LanguageCert a její zkušení metodici.
  • Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek.

Využití zkoušek

  • Vhodné pro uchazeče o vysokoškolské studium, ať už v tuzemsku nebo zahraničí
  • Vhodné pro současné i budoucí zaměstnance institucí státní správy, českých i mezinárodních společností
  • Komukoliv, kdo chce prokázat znalost anglického jazyka
  • Jsou mezinárodně uznávané institucemi vyššího a univerzitního vzdělávání, profesními organizacemi, zaměstnavateli a vládami zemí z celého světa

Certifikáty

  • Výsledek je hodnocen ve třech kategoriích – poslech, čtení, psaní
  • Kandidáti mohou uspět s hodnocením Uspěl s vyznamenáním (High Pass) nebo Uspěl (Pass), kdy pro vyšší hodnocení je potřeba naplno uspět ve všech oblastech
  • Výsledky jsou k dispozici do 3 pracovních dní u zkoušky s dohledem, do 5 pracovních dní u zkoušky prováděné na počítači a do 10 pracovních dní u klasické zkoušky, certifikát obdrží každý účastník ke stažení na svůj email, případně i tištěný do 5 pracovních dní po obdržení výsledku zkoušky.

Ceník jazykových zkoušek

Úrovně dle SERR Ústní zkouška v učebně[Kč] Písemná zkouška v učebně [Kč] Celkem v učebně [Kč] Ústní zkouška online [Kč] Písemná zkouška online [Kč] Celkem online [Kč]
A1 – Preliminary 1 799 1 799 3 499 2 249 2 249 3 999
A2 – Access 1 799 1 799 3 499 2 249 2 249 3 999
B1 – Achiever 1 799 1 799 3 499 2 249 2 249 3 999
B2 – Communicator 2 199 2 199 4 299 2 549 2 549 4 499
C1 – Expert 2 299 2 299 4 499 2 549 2 549 4 999
C2 – Mastery 2 399 2 399 4 699 2 649 2 649 5 199

Termíny
(platné pro rok 2023 pro skupinové zkoušky – individuální termíny lze dohodonout)

Město International ESOL (písemná) International SESOL (ústní)
Chomutov 15. a 16.6. nebo dle dohody 15. a 16.6. nebo dle dohody

Minimální počet kandidátů pro zkoušku International ESOL (písemná zkouška) jsou 3 osoby. Spoken ESOL (ústní zkouška) pořádáme i pro jednoho kandidáta. Obě zkoušky vždy probíhají v jeden den. Informace o přesném čase a místě konání se kandidáti dozví nejpozději 1 týden po uzavření přihlášek a to prostřednictvím e-mailu. Součástí přihlášky je uhrazení poplatku za zkoušku.

Snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Ke stažení

Uznávání zkoušek
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT.

Vzorové testy
Přehled vzorových testů písemné i ústní části a to pro všechny úrodně, tedy od A1 až po C2. Lze si je vyzkoušet a následně i vyhodnotit. Klikněte na požadovanou úroveň a vyberte Official practice material.

Aktuální leták
Současný informační leták LanguageCert obsahující detailní informace o mezinárodních jazykových zkouškách a všeho, co k tomu patří.

Dotazník spokojenosti
Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s průběhem své zkoušky.

Přihláška
Stáhněte si přihlášku a pošlete nám ji buď poštou, nebo naskenovanou jako přílohu emailu na adresu kurzy@parole.cz. Přihlášením ke zkoušce poskytuje uchazeč akreditovanému centru souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uchazečů akreditované centrum využívá pro účely evidence a statistického vyhodnocování. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou údajů poskytnutých organizátorovi zkoušek LanguageCert za účelem registrace ke zkoušce.