Video 1:30

Výroba má zajistit maximalizaci zisku. Proto musí být především štíhlá.

nebo také další druhy ztrát,

PAK PRO VÁS MÁME ŘEŠENÍ.

Naši konzultanti s vámi během dvou dní provedou podrobnou analýzu dopadů těchto stavů a příčin vzniku.

Analýza

V detailní zprávě navrhnou řešení jednotlivých úkolů a procesů tak, aby prokazatelně došlo ke snížení těchto faktorů:

Snížení faktorů

Naopak vám štíhlými procesy pomůžeme ke zvýšení následujících faktorů:

Zvýšení faktorů

Zaměstnance nezahrneme teoretickými poučkami. Těch je plný Google. Jednoduchou formou vám pomůžeme vybudovat základy štíhlé výroby, na kterých můžete dále stavět a své procesy průběžně a neustále zlepšovat.

VYŽÁDEJTE SI NEZÁVAZNOU KONZULTACI.