Přínos Akademie projektového řízení v krátkém příběhu (2:14)

Vzdělávací program pro vedoucí a členy projektových týmů

Vzdělávací program zaměřený na

 • projektové manažery
 • projektové týmy
 • údržbáře
 • technology
 • manažery řídící investiční projekty

Obsah akademie

 • projekt vs. proces
 • charakteristiky a druhy projektů
 • standardy řízení projektů
 • charakteristika úspěšných projektů
 • 5 přístupů k projektům
 • role a organizační prostředí projektu
 • potřebné znalosti a dovednosti
 • životní cyklus projektu
 • charta projektu
 • sledování nákladů
 • sledování časových termínů
 • sledování plnění technických požadavků
 • nejčastější chyby
 • samostatný projekt každého účastníka s poskytnutou zpětnou vazbou

Dotace

Akademii projektového řízení lze v některých případech hradit z dotace z operačního programu Zaměstnanost. Rádi vám poskytneme poradenství v této oblasti.
https://www.parole.cz/dotace/