Vzdělávací Agentura Parole

Soft Skills

Jedná se o soubor seminářů, které mají vést účastníky k tomu, aby vykonávali požadované pracovní úkoly kreativně, efektivně a s ohledem na neustále se měnící podmínky. Dle toho jsou přizpůsobeny i samotné semináře, které zaměřujeme více na praktickou stránku věci a obohacujeme o mnoho případů z praxe.

Před realizací seminářů je však zapotřebí se seznámit s prostředím, v němž se účastníci pohybují. Je jedině pochopitelné, že manažer výrobní firmy a manažer obchodního oddělení budou potřebovat odlišné sady schopností a dovedností. Lze tak bez nadsázky říci, že naše semináře jsou přizpůsobené dle potřeb účastníků či jejich zaměstnavatele.

 

 

Typy seminářů

1. Komunikační dovednosti

 • definice
 • typy komunikace, řeč těla, proxemika
 • první dojem, empatie (test)
 • aktivní naslouchání, bariéry naslouchání
 • tipy, jak efektivněji komunikovat
 • test

2. Asertivita jako komunikační styl

 • definice
 • asertivita versus manipulace
 • techniky
 • zásady účinného jednání s lidmi
 • test

3. Prezentační dovednosti

 • definice
 • zásady, principy
 • vlastní prezentace – příprava, realizace, analýza
 • stres, práce s hlasem

4. Sebeprezentace a osobní pohovor

 • zásady efektivní sebeprezentace
 • formulace životopisu (CV)
 • vizáž pro osobní pohovor
 • přijímací pohovor, hodnotící rozhovor

5. Motivace

 • definice
 • hierarchie potřeb
 • typy motivace, měkké a tvrdé odměny
 • motivační programy v organizaci

6. Koučování, mentorink

 • definice
 • cíl koučování, osobnost kouče
 • cíl mentorinku, mentor
 • výhody a nevýhody
 • aplikace v praxi

7. Loajalita a commitment

 • definice
 • psychologické minimum – osobnost a role a commitment
 • hra
 • k čemu je potřeba commitment ve firmě?

8. Time a stress management

 • matice plánování času
 • „zloději“ času
 • priority
 • systém plánování
 • stres a jeho typy
 • jak odbourávat stres, prevence stresu

9. Talent management

 • definice
 • typy programů pro talenty
 • aktivity typu „role play

10. Manažerské dovednosti

 • management, manažer
 • 8 kroků manažerské práce
 • hra
 • systém manažerské práce
 • SMART cíle
 • kontrola a zpětná vazba
 

Kontaktujte nás

Telefon:
840111249

Můžete se s námi spojit v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

 
IČO
27285359
 
E-mail pro kurzy a dotace:
E-mail pro překlady:
kurzy@parole.cz
preklady@parole.cz
 
Kancelář Praha:
Agentura Parole s.r.o.
Thámova 221/7
186 00 Praha 8 - Karlín
Kancelář Chomutov:
Agentura Parole s.r.o.
Jakoubka ze Stříbra 140
430 01 Chomutov

Poptávka