Vzdělávací Agentura Parole

Lokalizace

Lokalizace je specifický druh překladu

Lokalizace zahrnuje činnosti, při nichž se různé aplikace, softwarové nástroje, on-line nápovědy nebo www strany převádějí do jiného jazyka (jazyků) tak, aby výsledný produkt byl nejen správně přeložen s ohledem na cílovou zemi použití, ale aby také byla v plném rozsahu zachována jeho funkčnost. Jedná se v podstatě o extrakci veškerého textu ze zdrojové aplikace, jeho přeložení a zpětný import na místo jeho určení a otestování v cílové aplikaci. Stejným způsobem je možné lokalizovat i počítačové hry nebo webové prezentace.


Lokalizace má ve srovnání s klasickým překladem a tvorbou jednotlivých jazykových mutací softwaru mnoho předností

Zjednodušeně se dá říci, že při lokalizaci není třeba provádět změny v kódech programů, a tedy vytvářet různý software pro každou lokalitu (programovat každou jazykovou verzi). To s sebou přináší:


  • méně práce pro programátory, grafiky a další profese
  • zmenšení nebezpečí vzniku chyb
  • snížení nákladů na vydávání jednotlivých jazykových verzí
  • snížení nákladů při vydávání každého upgradu


Pro překlad a lokalizaci programů používáme CAT nástroje

CAT (computer aided translation) je zkratka pro překlad podporovaný počítačem za použití speciálního softwaru. Nejedná se o strojový překlad, ale o překlad lidský, podporovaný vytvářenou překladovou pamětí.Mezi nejznámější programy, které k tomuto účelu používáme, patří SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast nebo Across.


CAT nástroje mají nesporné výhody

Mezi výhody, které s sebou přináší použití CAT nástrojů, patří:

  • terminologická konzistence (použití stejných odborných výrazů a názvů v celém dokumentu)
  • nižší náklady na překlad (překlad stejné věty se provádí pouze jednou)
  • možnost vytváření překladatelské paměti a terminologického slovníku
  • podpora různých typů souborů
  • zlepšení Quality Managementu
  • zvýšení kvality překladu

Důležitou součástí lokalizace je testování a kontrola kvality

Všechny lokalizované aplikace musejí být otestovány a porovnány se zdrojovými verzemi. Kvalita finálního produktu musí být zkontrolována. K tomuto účelu se používají různé technické nástroje.

 

Kontaktujte nás

Telefon:
840111249

Můžete se s námi spojit v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

 
IČO
27285359
 
E-mail pro kurzy a dotace:
E-mail pro překlady:
kurzy@parole.cz
preklady@parole.cz
 
Kancelář Praha:
Agentura Parole s.r.o.
Thámova 221/7
186 00 Praha 8 - Karlín
Kancelář Chomutov:
Agentura Parole s.r.o.
Jakoubka ze Stříbra 140
430 01 Chomutov