Jak vám můžeme pomoci s jazykovým rozvojem vašich zaměstnanců?

1. Spolu s vámi stanovíme požadované jazykové kompetence pro výkon jednotlivých profesí, případně pro soukromé využívání jazyka.

2. Přesně změříme úrovně zaměstnanců ve všech čtyřech dovednostech (číst, psát, mluvit, poslouchat), a to pomocí nástroje Jazykový audit.

3. Vytvoříme vzdělávací plány pro každou skupinu nebo jednotlivce, které vám dáme ke schválení.

4. Proškolíme tým vybraných lektorů na specifika vašeho podniku a dohodnuté vzdělávací cíle.

5. Zajistíme přihlašování zaměstnanců a zahájíme výuku.

6. Po zahájení výuky s každým účastníkem ověříme nastavené cíle.

7. Pokrok obdržíte v dohodnuté periodě srozumitelnou formou deskriptorů (co umím), % vyjádřením splněním vzdělávacích cílů a spolehlivým označením úrovně dle SERR (A0-C2).

8. Vše můžete sledovat v reálném čase v informačním systému.