Grantový program – výzva č. 47

Co můžete školit

 • odborná školení
 • měkké dovednosti
 • cizí jazyky

Koho můžete školit

 • současní zaměstnanci na HPP

Do kdy můžete o dotaci žádat

 • Od 20.3. do 16.6.2023. Alokace činí 1mld. Kč. MPSV hradí 76% nákladů na vzdělávání a mzdové náhrady.

Podmínky pro získání dotace

 • Účastník může absolvovat maximálně 160 hodin školení.
 • V rámci 1 kurzu lze proškolit maximálně 150 hodin.

Pomoc s administrací

 • Nabízíme pomoc s přípravou žádosti, realizací školení, přípravou vyúčtování a archivací pro případné následné kontroly.

Proč školit za prostředky z POVEZ II

Proces získání dotace

 • žádost se podává online v informačním systému MPSV
 • schvalování může trvat 3-4 měsíce
 • po podepsání právní aktu s MPSV podáváte plány aktivit v IS MPSV
 • zprávy a realizaci spolu s žádostí o platbu podáváte 1x za 6 měsíců

Pomoc s administrací

 • společně s vámi připravíme žádost
 • poskytneme profesionální školitele na více než 200 oblastí rozvoje
 • ohlídáme průběh projektu až do fáze archivace